SPECIALE GASTEN


Sinds het ontstaan van ons museum in 2006 organiseren we elk jaar voorafgaand aan de start van het seizoen een donateursmiddag. Tijdens die middag ontvangen we dan een gastspreker(s) die een link hebben met Huis van oranje. Ooit hopen we natuurlijk meer mensen van het koninklijkhuis te mogen ontvangen zoals Koning Willem Alexander met Koningin Maxima en hun kinderen. Maar ook prinses Beatrix zouden we graag onder andere de schouw willen laten zien waarop ze staat afgebeeld. Hieronder vindt u de mooie lijst van bijzondere gastsprekers die we tot op heden al hebben mogen ontvangen in ons museum:

Oranjemuseum Nieuwe Haghuis